top of page
cv.png

Tipy ako napísať správne životopis

Životopis je poväčšine prvá vec, ktorá kandidáta prezentuje. Preto je veľmi dôležité dať si na ňom záležať. V tomto článku vám prezradíme zopár konkrétnych tipov, ako písať jednotlivé časti životopisu. Životopis je dobré si rozdeliť na jednotlivé logické celky, kde podrobnejšie rozpíšete dôležité detaily. Každý životopis by mal byť „ušitý na mieru“ konkrétnej pracovnej ponuke. Nezabúdajte preto vyzdvihnúť tie kvality a zručnosti, ktoré vám môžu byť nápomocné pri konkrétnej pozícii.

 

Osobné údaje

Medzi osobné údaje sa radia základné informácie, ako sú meno, priezvisko, adresa a kontaktné údaje.

 

Pri kontaktných údajoch uveďte aspoň dva (e-mail, telefón), pre prípad, že sa s vami zamestnávateľ chce čo najrýchlejšie spojiť ( Skontrolujte si správnosť kontaktných údajov, najmä presne uvedené telefónne číslo a e-mailovú adresu) .

Telefónne číslo uvádzajte vo formáte s medzinárodnou predvoľbou +421....nepoužívajte e-mail, ktorý má v názve prezývky ako napríklad lienka85@xxxx.xx, už vôbec nie nadávky. Nereagujte ani z pracovnej adresy svojho súčasného zamestnávateľa. 

Ostatné osobné údaje, ako sú dátum narodenia, národnosť a ďalšie, sú na zvážení uchádzača, či ich uvedie. Pokiaľ pracovná ponuka obsahuje informáciu o tom, že je vhodná pre uchádzačov v určitom veku (napr. národné projekty úradov PSVR pre vymedzené vekové skupiny uchádzačov o zamestnanie), je dobré uviesť dátum narodenia. 

Vzdelanie

 • Pri vzdelaní je dôležité uviesť hlavne najvyššie dosiahnuté vzdelanie. Nižšie stupne vzdelania je vhodné uviesť v prípade, ak súvisia s prácou, o ktorú sa uchádzame alebo nadväzujú na vyššie dosiahnutý stupeň vzdelania, prípadne prezradia niečo o ďalších schopnostiach uchádzača.

Pracovné skúsenosti
 

 • Pracovné skúsenosti sa uvádzajú od najaktuálnejšej po najstaršiu. Pri jednotlivých pracovných skúsenostiach uvádzame názov pracovnej pozície, spoločnosť, časové obdobie a pracovnú náplň.

 • Pri dátumoch je vhodné dodržiavať jednotnú formu v celom životopise (napr. mesiac/rok). Hlavne pri kratších pracovných skúsenostiach sa odporúča uvádzať čo najpresnejšie dátumy. Je totiž nejasné, ak uchádzač uvedie len rok. Nie je tak zrejmé, či v danom roku pracoval na pozícii jeden mesiac alebo celý rok. 

 • Pracovná náplň by mala byť stručná a obsahovať kľúčové pracovné úlohy na danej pozícii. Vyzdvihnite v tejto časti hlavne tie kľúčové schopnosti, ktoré sú požadované na pozícii, o ktorú sa uchádzate.

 • Veľa sa diskutuje na tému uvedenia materskej dovolenky v životopise. Pri aktuálnej materskej (alebo rodičovskej) dovolenke je dobré túto informáciu uviesť v životopise. Zamestnávateľ by mal byť informovaný o aktuálnom stave a pokiaľ to žena zatají, na pohovore sa to pravdepodobne dozvie. Pri materskej dovolenke, prebiehajúcej počas predchádzajúcich pracovných skúseností, je na žene, či túto informáciu v životopise spomenie alebo nie. 

 

Kurzy a školenia

 • Pri kurzoch a školeniach je potrebné uviesť dátum absolvovania kurzu, názov kurzu a spoločnosti, kde bol kurz realizovaný.

 • V prípade, že bol kurz alebo školenie ukončený certifikátom, je vhodné informáciu uviesť. Pokiaľ má certifikát obmedzenú platnosť, je potrebné pridať aj informáciu o platnosti.

 

Znalosti

 • Pri znalostiach je na uchádzačovi, ako si ich rozdelí. Poväčšine sa znalosti rozdeľujú na jazykové, počítačové a ostatné.

 • Pri jazykových a počítačových znalostiach je potrebné vždy uviesť aj úroveň ovládania. Ak si uchádzač nie je istý svojou znalosťou, je vhodné sa snažiť opísať ju čo najpresnejšie (napr. anglický jazyk – aktívne slovom aj písmom).

 • Pri špecifických znalostiach, ako je napríklad vodičský preukaz, najmä v prípade uvedenej požiadavky naň v pracovnej ponuke, uveďte aj počet najazdených kilometrov. 

 

Osobnostné schopnosti, záujmy

 • Pokiaľ uchádzač chce, môže v posledných častiach životopisu uviesť aj svoje osobnostné charakteristiky, ktoré si myslí, že môžu byť pre potenciálneho zamestnávateľa zaujímavé.

 • Množstvo životopisov sa končí sekciou záujmov. Aj keď sa to nezdá, aj tieto informácie môžu napomôcť budúcemu zamestnávateľovi si vybrať vhodného zamestnanca. Niekedy totiž spoločné záujmy môžu napovedať o tom, či sa človek hodí do existujúceho tímu v spoločnosti. Pokiaľ sa uchádzač rozhodne do životopisu zaradiť aj tieto informácie, je lepšie svoje záujmy rozpísať podrobnejšie. Napríklad viac napovie o uchádzačovi to, keď má napísané v životopise, že vo voľnom čase sa venuje programovaniu počítačových hier ako strohá informácia v záujmoch „počítače.

Vzor životopisu

bottom of page