top of page

áplň práce

Z dôvodu nárastu výkonov a rozširovania podnikateľských aktivít v rôznych oblastiach hľadáme do spoločnosti, ktorá podniká formou družstva v obci Rakovec nad Ondavou v okrese Michalovce skúseného manažéra, ktorého úlohou bude:

- schopnosť dopĺňať a riadiť tím

- zodpovednosť za globálne obchodné výsledky aj výsledky jednotlivých prevádzok

- riadenie procesov a jednotlivých tímov

- dohľad nad realizáciou zákaziek, cenotvorba

- optimalizácia nákladov 

- zodpovednosť nad plnením termínov

- skúsenosti v stavebníctve sú podmienkou

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- skúsenosti s riadením podobnej prevádzky
- dobrá fyzická kondícia
- zodpovednosť, serióznosť a svedomitosť
- samostatnosť, dôveryhodnosť, lojálnosť
- ochota učiť sa nové veci
- vyžaduje sa prax v odbore stavebníctvo

-schopnosť dopĺňať a riadiť tím

-ochota cestovať, oblasť pôsobenia MI,VV,HN a TV

-vodičský preukaz sk. B - podmienkou

-vodičský preukaz C,E,T - výhodou

 

Možnosť spolupracovať i na základe obchodného vzťahu založeného na prerozdelení skutočných výnosov podľa vopred dohodnutého kľúča.

Preferujeme živnosť alebo obchodné partnerstvo pred TPP.

Obchodný partner získa plne zariadené zázemie a podporu materskej spoločnosti.

Jeho úlohou bude zabezpečiť prevádzku v dohodnutom rozsahu a v požadovanej kvalite a s vlastným tímom.

Očakávame partnera, ktorý má skúsenosti s podnikaním v danom odvetví a chce svoje podnikanie spojiť s našim centrom, má vlastnú s. r. o. alebo živnosť.

 

Zamestnanecké výhody a benefity

- práca v stabilnej spoločnosti so zázemím
- účasť na školeniach v rámci odboru
- technická a organizačná podpora materskej spoločnosti

- možnosť prenájmu nového motorového vozidla za exkluzívnych podmienok
- zvýhodnené ceny mobilných telefónov a paušálov v ORANGE pre zamestnancov i rodinných príslušníkov
- MultiSport karta
- zvýhodnené ceny PHM

 

Stručná charakteristika spoločnosti

JRD RAKOVEC

Spoločný podnik je ukážkou vzájomnej spolupráce, aktívneho zapojenia obyvateľov, vytvorenia množstva pracovných miest v rôznych oblastiach, zabezpečenia trvalého rozvoja a rastu obce. Ide o investície do budovania živočíšnej výroby a jej diverzifikácie, pestovanie plodín, chov zvierat, spracovanie a finalizácie živočíšnej výroby, obchod, a následná spotreba.

Budúcnosť družstva smeruje k potravinovej a ekonomickej sebestačnosti a tak uzavretiu prirodzeného potravinového reťazca.

Viac na www.jrdrakovec.sk

 

 

Informácia o výberovom konaní

Spolu so životopisom nám zašlite aj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov:
“V zmysle Zák.č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov dávam svoj súhlas na spracovanie, správu a archiváciu mojich osobných údajov na dobu na dobu jedného roka v spoločnosti Tempus Group a.s., Rastislavova 110, Košice pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie.“

Kontaktovaní a následne zaradení do výberového konania budú len tí uchádzači, ktorí najviac vyhovujú naším kritériám.

Kontakt: Gabriela Brachová, 0918415316, kariera@tempus.sk

alebo na 0918610253, info@jrdrakovec.sk

Manažér strediska pre stavbu a realizáciu stavieb

1 300,00 €Price
  • Rakovec nad Ondavou 389

bottom of page